Muzikaal vergaderen

„Muziek stelt mensen open voor zichzelf en daarmee voor elkaar” (Daniel J. Levitin, neurowetenschapper en muziekproducent) De vergadering van eigenwijze mensen. Stel, je geeft leiding aan een team. En dat team bestaat uit goeie mensen. Professionals. Gefocust, gedreven en natuurlijk: eigenwijs. Opkomend voor de belangen van hun business, afdeling en klanten. Maar dan: Die Vergadering. Waarin jij jouw agenda hebt. Met een focus op lange termijn doelen en algemene belangen. Maar dat is inderdaad jouw agenda. Jouw teamleden hebben vaak andere prioriteiten en voeren hun eigen individuele agenda. En daarmee zet zo’n vergadering vaak juist niet aan tot samenwerking. Eerder blijft het een herhaling van zetten. En dat is een patroon dat lastig is te doorbreken. Daarom is er nu: Muzikaal Vergaderen, een verrassende vergaderworkshop waarin business en muziek elkaar versterken. In deze 3 uur durende workshop zorgen we er voor dat: • discussies meer interactief gevoerd worden • er afgeweken mag worden van eigen stokpaardjes • er zicht komt op onderliggende motieven van elk teamlid • agenda’s open op tafel komen te liggen Hoe we dat doen? Dat leggen we het beste uit in een persoonlijk gesprek maar hieronder al een kleine prelude. De Muzikale Vergadering De voorzittershamer geef jij even uit handen. Want om een groep eigenwijze mensen te prikkelen, willen we patronen doorbreken. Als rolmodel geef jij hierin een eerste voorzet. Muziek, humor en procesinterventies creëren vervolgens een setting waarin jij en je team elkaar ruimte geven en gunnen. Waarin discussies scherp én respectvol gevoerd worden. Stel, je bent de CEO van een middelgrote Nederlandse onderneming. Over een paar weken is er de kwartaalbijeenkomst: de driemaandelijkse vergadering met jouw team waarin aandacht en ruimte is voor meer strategische vragen. Jij hebt ter voorbereiding al een overzicht gemaakt van de drie of vier dingen die jou “ 's nachts wakker houden". Je team is ondergedompeld in de hectiek van de dagelijkse operatie en zal –zo verwacht jij- komen met een longlist van relevante en meer operationele zaken. Wat je wilt om zo’n vergadering een succes te laten zijn is dat je met jouw team de diepte in gaat. Dat de discussies die jullie met elkaar voeren interactief zijn. Dat er duidelijke antwoorden komen op netelige vragen als: "Wat is het ideale business model voor ons bedrijf". "Kunnen we tegelijkertijd in verschillende markten opereren". “Hoe ziet ieder zijn rol in de organisatie over 3 jaar”, et cetera. Hiervoor is nodig dat jij en jouw teamleden elkaar de ruimte geven en gunnen. Met Muzikaal Vergaderen ontwikkelden we een tool die je hierbij kan ondersteunen. Die je helpt om transparantie in de communicatie tussen jou en je teamleden te creëren. Om de onderliggende individuele motieven van ieder teamlid duidelijker te maken. De subtiele balans en afwisseling tussen humor, muziek en proces-interventies die we aanbieden in een 3 uur durende workshop moet je in staat stellen om discussies scherp en respectvol te voeren. Wij geven jou en elk van je teamleden een plaats in de schijnwerpers. We leren je je eigen lied te componeren en te zingen. Dit leidt tot een kleurrijke meerstemmigheid die zich naar het einde toe vertaalt in één duidelijke en sterke stem vanuit het team naar de organisatie. Muzikaal Vergaderen is een interventie van 3 uur, waarin muziek en gesprekken over communicatie elkaar versterken en zo onmiddellijk samenwerking bevorderen. Inspectie voor de Gezondheidszorg Voor de projectmedewerkers van de Inspectie van de Gezondheidzorg (Utrecht) zal de focus liggen op het zogenaamd persoonlijk leiderschap en de vraag centraal liggen ‘wat kan ík doen ter verbetering van de samenwerking?’ Muzikaal Vergaderen wordt gegeven door Coen Jutte en Jeroen Kosterman, beiden Delfts Ingenieur. Coen is tegenwoordig cabaretier en muzikant. Een manager van een grote IT-afdeling: ‘Coens humor en muzikaliteit geven werkelijk iedereen een gevoel van grote veiligheid’. Jeroen is interim-manager en Loveconsultant. ‘De vragen die Jeroen stelt zijn altijd raak’ aldus één van zijn opdrachtgevers. Vanuit de veiligheid die Coen creëert, laat Jeroen door rake vragen deelnemers spiegelen, reflecteren en met zich zelf confronteren. Het is deze combinatie van talenten die ervoor zorgt, dat het beste in mensen naar boven komt.