Amar el Ajjouri
Cultuurverschillen in de klas

Verschillen Verbinden Communicatie begint bij wederzijds begrip. Begrip over de ander, maar ook begrijpen hoe het overkomt bij een ander wat jij doet, niet doet, zegt of juist niet zegt • Wat betekent gezag in de culturen die je op school tegenkomt? • Hoe ga je om met het discriminatieverweer waar leerlingen in kunnen vervallen? • Waar ligt de grens tussen rekening houden met de cultuur van leerlingen en het bewaken van de schoolcultuur? • Hoe kweek je wederzijds begrip voor regels die gelden en de cultuur die iemand heeft? "De" allochtoon bestaat niet, net zo min als "de" Nederlander. Er zijn veel nationaliteiten. En binnen elke nationaliteit komen weer specifieke eigenschappen, rituelen, gebruiken, waarden, normen voor. Pluriformiteit alom. Toch is er wel een aantal gedragingen te onderscheiden tussen culturen, met in het achterhoofd dat dit nooit voor iedereen van toepassing hoeft te zijn. Verschillen in generatie, leeftijd en opleidingsniveau spelen hierbij een grote rol. In deze workshop geeft Amar een aantal verschillen weer en een paar handvatten hoe de communicatie te verbeteren. Handvatten waarbij we niet alleen iets leren over "die ander" maar ook over ons zelf. Hoe wij overkomen op een ander. Maar ook handvatten over hoe om te gaan met de ouders. Echt goede communicatie gaat niet over een goed gesprek tussen allochtoon en autochtoon, maar over een goed gesprek tussen mens en mens. Beeldvorming: We hebben allemaal vooroordelen en plaatsen mensen snel in hokjes. Pas in gesprek of dialoog komen we erachter dat het toch anders is en zien we de nuance. We interpreteren meer dan dat we uitgaan van feitelijkheden. Leerdoel: Verschillen herkennen vanuit culturele invloeden en daarop kunnen anticiperen.

Doelgroep: docenten en onderwijs ondersteunend personeel
Locatie-eisen: ruim lokaal en flipover, pen en papier
Tijdsduur: 1 bijeenkomst van 2 uur en 30 minuten
Bijzonderheden: minimaal één begeleidend docent per workshop. Boeken per dagdeel, dat zijn drie workshops van 50 minuten