Cultuureducatie

Amar el Ajjouri
Cultuurverschillen in de klas

Verschillen Verbinden
Communicatie begint bij wederzijds begrip. Begrip over de ander, maar ook begrijpen hoe het overkomt bij een ander wat jij doet, niet doet, zegt of juist niet zegt

• Wat betekent gezag in de culturen die je op school tegenkomt?
• Hoe ga je om met het discriminatieverweer waar leerlingen in kunnen vervallen?
• Waar ligt de grens tussen rekening houden met de cultuur van leerlingen en het bewaken van de schoolcultuur?
• Hoe kweek je wederzijds begrip voor regels die gelden en de cultuur die iemand heeft?

“De” allochtoon bestaat niet, net zo min als “de” Nederlander. Er zijn veel nationaliteiten. En binnen elke nationaliteit komen weer specifieke eigenschappen, rituelen, gebruiken, waarden, normen voor. Pluriformiteit alom. Toch is er wel een aantal gedragingen te onderscheiden tussen culturen, met in het achterhoofd dat dit nooit voor iedereen van toepassing hoeft te zijn. Verschillen in generatie, leeftijd en opleidingsniveau spelen hierbij een grote rol.

In deze workshop geeft Amar een aantal verschillen weer en een paar handvatten hoe de communicatie te verbeteren. Handvatten waarbij we niet alleen iets leren over “die ander” maar ook over ons zelf. Hoe wij overkomen op een ander. Maar ook handvatten over hoe om te gaan met de ouders.

Echt goede communicatie gaat niet over een goed gesprek tussen allochtoon en autochtoon, maar over een goed gesprek tussen mens en mens.

Beeldvorming: We hebben allemaal vooroordelen en plaatsen mensen snel in hokjes. Pas in gesprek of dialoog komen we erachter dat het toch anders is en zien we de nuance. We interpreteren meer dan dat we uitgaan van feitelijkheden.

Leerdoel: Verschillen herkennen vanuit culturele invloeden en daarop kunnen anticiperen.

Doelgroep: docenten en onderwijs ondersteunend personeel
Locatie-eisen: ruim lokaal en flipover, pen en papier
Tijdsduur: 1 bijeenkomst van 2 uur en 30 minuten 
Cabaret


Mark van Vliet en Edo Berger
    Gratis geld!

Robbert Jan Proos
    Recht vooruit!

Robbert Jan Proos
    Op naar de Top
Engelstalig


Boom Chicago
    Nobody's Safe!
Improvisatie


Boom Chicago
    Nobody's Safe!

The Impro Company
    Improvisatie Comedy
Muziek


99%PUUR
    Akoestische popmuziek-show
Vertelling in de klas


Timo Waarsenburg
    In oorlog en liefde
Workshop


Amar el Ajjouri
    Workshop presenteren

Amar el Ajjouri en Mikael Martin
    Workshop Omgaan met het bedrijfsleven

Boom Chicago
    Engelstalig workshop pitchen en presenteren

Boom Chicago
    Engelstalig workshop improvisatietheater

Comedyhuis
    Comedy class

Mediaworkshops
    Workshop Schooljournaal: feiten en nepnieuws

Robbert Jan Proos
    Op en Top Theater Workshop

Robbert Jan Proos
    Theatermaken Een Punt Nul

The Impro Company
    Workshop Improvisatie Comedy
Workshop voor docenten


Amar el Ajjouri
    Cultuurverschillen in de klas

Amar el Ajjouri en Mikael Martin
    Straatcultuur in school!

Comedyhuis
    Comedy class

Mediaworkshops
    Acteren kun je leren

Mediaworkshops
    Libdub

Robbert Jan Proos
    Docentenworkshop over homoseksualiteit