Amar el Ajjouri en Mikael Martin
Omgaan met agressie

Ik maak je dood! Je moeder is een hoer. Je bent een racist. En: je eet als varken. Opmerkingen die door niemand als vleiend zullen worden ervaren. Toch is de intentie heel erg afhankelijk van degene die ze uitspreekt. En is de mate waarin ze als kwetsend, beledigend of bedreigend worden ervaren in grote mate afhankelijk van de (culturele) achtergrond van de ontvanger.

In deze training beschouwen we de mens vanuit cultureel perspectief. Alle mensen zijn gelijkwaardig. Maar dat wil niet zeggen dat alle mensen gelijk zijn. Om problemen in de onderlinge omgang tussen mensen uit verschillende culturen te ondervangen is kennis en daarmee begrip essentieel. Deze training vergroot uw kennis, inzicht en sensitiviteit met betrekking tot cultuur en agressie. Je krijgt meer beeld bij het waarom van dit gedrag en praktische handvatten om voortaan professioneel en met autoriteit met (cultureel bepaalde) agressie op de werkvloer, in de klas of op de club om te gaan.

Wat komt zoal aan bod tijdens de workshop?
Straatcultuur, familieculturen, Nederlandse cultuur, machogedrag, inzicht in verschillende agressievormen, interpreteren culturele factoren en het ombuigen van verbaal agressief en cultureel gedrag.

Doelgroep: docenten en onderwijs ondersteunend personeel
Locatie-eisen: ruim lokaal en flipover, pen en papier
Tijdsduur: 1 bijeenkomst van 2 uur en 30 minuten

 
Referenties:
“De heren brengen op een zeer luchtige en humoristische manier de do`s en don`ts van een sollicitatiegesprek aan het licht.
Wij hebben genoten van een interactieve workshop waarbij leerlingen constant worden uitgedaagd om mee te denken over de te nemen stappen. De workshop is laagdrempelig waardoor iedereen betrokken wordt. Kortom een goede workshop voor deze doelgroep.”
Andrea Astbury / Jasper Rutten, Arte College

“Van collega’s heb ik begrepen dat de workshop erg positief is ontvangen.
Bedankt voor jullie inzet.

Jan den Reijer, Hanze College/Kwadrant Scholengroep

“De workshop van 6 januari is erg goed ontvangen. Zowel de vorm als de inhoud van de workshops sloten goed aan bij onze docenten. Volgend schooljaar willen wij hier een vervolg aan geven.

Wilma van Roomen, Wellantcollege