Amar el Ajjouri en Mikael Martin
Workshop Omgaan met het bedrijfsleven

Interactief theater wordt gemaakt op basis van een doorgaans maatschappelijk thema. Door twee acteurs worden een aantal scènes gespeeld, waarbij gedrag als thema aan bod komt. Er zal een duidelijk conflict neergezet worden. De toeschouwer wordt bij het spel betrokken en uitgenodigd om te reageren en mee te spelen. Zo kan er naar een gewenst resultaat gewerkt worden. De werkwijze is als volgt: De acteurs spelen een scène. Na iedere scène vragen de acteurs aan het publiek

• Wat hebt u gezien?
• Wat was het effect?
• Zijn er verbeteringen mogelijk?

Het regiemodel: de acteurs spelen de scène. Het publiek kan ‘stop’ roepen en vervolgens regie-aanwijzingen geven hoe het anders zou kunnen. Veel van de huidige jeugd heeft te maken met drie verschillende culturen:

• Thuis
• Straat
• School/stage/werk

Thuis weten de jongeren duidelijk wat er van ze verwacht wordt, de kaders en regels zijn duidelijk. Op straat heerst een overlevingsmentaliteit. Stoer en hard zijn. Deze mentaliteit wordt soms hun eerste natuur. Deze voorstelling is bedoeld om jongeren de ‘burgercultuur’ aan te leren, zodat ze slagen in de maatschappij (school/stage/werk). Hoe ga je met anderen om en wat is acceptabel? Wat doe je als je iets fout gedaan hebt op je stage of op het werk? Hierdoor wordt duidelijk wat het effect is van het gedrag. Wat verwacht het ‘bedrijfsleven’ van je en waar word je op afgewezen?

Doel: Omgaan met het ‘bedrijfsleven’
Onderwerpen: presentatie, jezelf voorstellen, vragen stellen, Social Media, ontkennen, omgaan met kritiek, werkhouding en dergelijke
Aanpak: met behulp van theaterscènes worden de onderwerpen behandeld. De acteurs spelen de scènes verkeerd en het publiek wordt na elke scène uitgenodigd om te reageren en het gedrag van de acteurs te verbeteren.

Doelgroep: leerlingen van VMBO, HAVO, VWO
Locatie-eisen: ruim lokaal en flipover, pen en papier
Tijdsduur: 50 minuten
Groep: maximaal 30 per groep

 
Referenties:
“De heren brengen op een zeer luchtige en humoristische manier de do`s en don`ts van een sollicitatiegesprek aan het licht.
Wij hebben genoten van een interactieve workshop waarbij leerlingen constant worden uitgedaagd om mee te denken over de te nemen stappen. De workshop is laagdrempelig waardoor iedereen betrokken wordt. Kortom een goede workshop voor deze doelgroep.”
Andrea Astbury / Jasper Rutten, Arte College

“Van collega’s heb ik begrepen dat de workshop erg positief is ontvangen.
Bedankt voor jullie inzet.

Jan den Reijer, Hanze College/Kwadrant Scholengroep

“De workshop van 6 januari is erg goed ontvangen. Zowel de vorm als de inhoud van de workshops sloten goed aan bij onze docenten. Volgend schooljaar willen wij hier een vervolg aan geven.

Wilma van Roomen, Wellantcollege