Ulrike Mülders
Mijn opa was Nazi mijn oma een held

Een les over verantwoordelijkheid, schuld en oordeel

Zijn er alleen maar daders en slachtoffers in een oorlog? Hoeveel verantwoordelijkheid heb je als individu? Hoelang werkt een oorlog in de kinderen en kleinkinderen door? Wie heeft wat gedaan? Hoe was het om kind in de oorlog te zijn? Dit zijn vragen die Ulrike Mülders met voorbeelden uit haar eigen geschiedenis probeert te beantwoorden. Ulrike Mülders is in 1966 in Duitsland geboren. Als kind al stelde zij vragen aan haar ouders en grootouders over de tweede wereldoorlog in haar land. Welke angsten hadden haar ouders en grootouders? Wat vonden zij van Hitler en zijn regime? En waren de geallieerden bevrijders? Ulrike Mülders vertelt boeiend en aanschouwelijk, ook met behulp van privé-foto’s over haar eigen familiegeschiedenis. Haar verhaal heeft 4 hoofdstukken: Tijdens de tweede wereldoorlog, meteen na de tweede wereldoorlog (de jeugd van haar ouders); haar eigen jeugd in Duitsland; haar ervaringen als “mof” in Nederland. Daarnaast vertaalt zij deze ervaringen door naar het heden. De centrale vraag gaat daarbij steeds over verantwoordelijkheid, schuld en oordeel.

Doelgroep: Leerlingen van VMBO, HAVO, VWO
Locatie-eisen: Leslokaal of online
Tijdsduur: 50 minuten of langer
Groep: maximaal 30 per groep